Im Verbund der Diakonievij
 • FairCare

  condiții corecte și legale de muncă pentru o îngrijire profesională a persoanelor în vârstă.

 • FairCare

  condiții corecte și legale de muncă pentru o îngrijire profesională a persoanelor în vârstă

WARUNKI

Jakie dzialania na prace w opiece w Europie Wschodniej?
Zgodnie z regulaminem pracy domowej lub opieki nad starszymi osobami „moga wykonywac tylko czynności domowe jak również czynności pielegnacyjne”. Zajecia są określone jako niezbedne pielegnacje które są potrzebne w życiu codziennym osób starszych.

Warunki opieki pielegniarskiej:
(tzn.
Podstawa opieki zdrowotnej)

 • Ubieranie rozbieranie
 • Pomoc we wstawaniu z lózka
  • Kąpiele
  • Prysznic
  • Jedzenie
  • Spacer poza domem i w domu
  • Pielegnacja włosów
  • Pielegnacjaskóry
  • Pielegnacja jamy ustnej
  • Pielegnacja paznokci
  • Golenie
  • Prowadzenie do łazienki
  • Podanie picia
  • Mycie
  • Opieka stomatologiczna

 

 

Urlop
Urlop należy sie zależnie od wieku. Od ukonczenia 29-go roku życia przysługuje 26 dni. A od ukonczenia 30-go roku życia, 30 dni w roku.

 

Wynagrodzenie
Wegług pracy prawa w Baden-Württemberg wynagrodzenie dla opieki nad osobami starszymi, wynośi 1582,- Euro brutto (ustawa od stycznia 2014)

 

Wypowiedzenie
Okres próbny trwa trzy miesiące, w ciągu okresu próbnego umowa o prace może byc rozwiazana w ciągu dwóch tygodni.

Po ukonczeniu okresu próbnego, praca zostaje zakonczona w połowie miesiąa lub do konca miesiąca.

 

Czas pracy

 • Tygodniowy czas pracy wynosi 38,5 godzin z pracą w nadgodzinach wynosi nie wiecej niż 45 godzin tygodniowo.
 • Codzienna praca nie może przekroczyc 10 godzin, z wyjątkiem pilnych przypadków (np. Choroba w rodzinie pracodawcy) i dla pilnych spraw.
 • Praca obowiązuje maksymalnie 6 dni w tygodniu. W okresie dwóch tygodni conajmniej cztery dni albo dwa dni są wolne od pracy.
 • Po zakonczeniu codziennej pracy obowiązuje jedenasto godzinny odpoczynek od pracy.

 

 

Concediul legal:

Angajaţii (în model „Dauerkraft“ au dreptul anual la un concediu de 26 de zile lucratoare, până la vârsta de 29 de ani şi 30 de zile după vârsta de 30 de ani.

Salariul
Conform legislaţiei actuale (din  Ianuarie 2014)  salariul minim pentru desfăşurarea activităţii la domiciliu  este de  1.582,- Euro.

Rezilierea contractului

Perioada de probă este de trei luni. În acest termen contractul de muncă poate fi reziliat cu un prealabil de paisprezece zile. După expirarea perioadei de probă timpul prealabil rezilierii contractului este de o luna până la jumătatea sau sfârşitul lunii.

Cât de mult au voie să lucreze îngrijitorii la domiciliu?

Se aplică în mod obligatoriu legislaţia germană în vigoare

Timpul de lucru

 • Programul de lucru săptămânal este de 38,5 ore pe săptămână; în cazul efectuării orelor suplimentare acesta se ridică la maxim 45 de ore.
 • Programul zilnic de lucru nu trebuie să depăşească zece ore, făcând excepţie cazurile de urgenţă cum ar fi  cazuri de boală în familia angajatorului. În astfel de cazuri se vor desfăşura numai activităţile ce nu suportă amânare şi numai pe perioada de timp în care  nu este posibilă solicitarea ajutorului din altă sursă.
 • Este permisă desfăşurarea activităţii în maximum 6 zile pe săptămână.
 • Se recomandă ca în decurs de două săptămâni să fie patru zile libere. Minumul acestora este stabilit la doua zile.
 • După terminarea activităţii zilnice, angajatul trebuie să aibă la dispoziţie cel puţin unsprezece ore de ohihnă fără întrerupere. (conform codului muncii).